Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

GDPR

Integritetspolicy/Så använder vi personuppgifter

På Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi skulle till exempel aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vår grundinställning är att vi sparar så få personuppgifter om er som möjligt. Är ni kunder hos oss sparar vi era kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-mail). Det gör vi för att kunna fullfölja våra avtal. 

​Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt  du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Innehållsförteckning

 • Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
 • Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
 • Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål?
 • Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
 • Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 • Var behandlar vi dina personuppgifter?
 • Vad har du för rättigheter som registrerad?
 • Hur hanterar vi personnummer?
 • Vad är cookies och hur använder vi det?
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
 • Vem kontaktar du vid frågor?

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål?

För att kunna hantera kundorderna, leverantörsorderna, tjänster, kundserviceärenden, medlemskap, anställningar, garantier och tävlingar samt uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen, arbetsrättslagen eller reglerna om produktansvar), för att kunna förebygga och utreda brott mot företaget samt för att kunna utveckla våra tjänster och komma med riktade erbjudanden; samlar vi in olika kategorier av personuppgifter exempelvis:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, mail och telefonnummer)
 • Korrespondens
 • Köpinformation
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data (till exempel IP-adress, information om hur våra digitala tjänster används, var och hur länge olika sidor besökts etc.)
 • Videoinspelningar från kamerabevakning
 • Användar- och medlemsuppgifter (endast medlemmar)

Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för det specifika ändamålet. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 3. Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.​

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med exempelvis:

 1. Transporter (t.ex. leverantörer och speditörer).
 2. Betallösningar (t.ex. banker och andra betaltjänstleverantörer).
 3. Marknadsföring (t.ex. reklambyråer och sociala medier).
 4. IT-tjänster (t.ex. företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden som innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis statliga myndigheter (polisen, skatteverket m.m.) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

​Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du kan alltid begära att få tillgång till uppgifterna vi har registrerade på dig. Du kan begära att dina personuppgifter rättas/kompletteras/raderas ifall de är felaktiga/ofullständiga/ej nödvändiga.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring samt begränsa våra kommunikationskanaler (till exempel om du vill ha mail, men inte sms).

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv blockera eller styra omfattningen av cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

De uppgifter som anförtros oss behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna.

Länkar till andra Webbsidor

Webbplatsen jhl.nu kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. och Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

Vem kontakter du vid frågor?

Du är välkommen vid frågor att kontakta vår företagsledare på Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida.