Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet

Byggbranschen utgör den bransch i Sverige där flest olyckor sker varje år. Som byggare har man ett ansvar att känna till och följa de regler och lagkrav som ställs på arbetsmiljöarbetet i ett företag. Likaså är det viktigt att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete som minskar risken för att dessa olyckor inträffar.

ARBETSMILJÖLAGEN OCH ARBETSMILJÖVERKET

Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser styrs av arbetsmiljölagen (AML). Myndigheten ARBETSMILJÖVERKET har i uppdrag att säkerställa att denna lagstiftning följs. För detta har arbetsmiljöverket tagit fram detaljerade, juridiskt bindande, bestämmelser för de krav som ställs på arbetsmiljöarbetet i ett företag, beroende av vilken typ av verksamhet företaget bedriver. För vad som gäller dig som är verksam inom byggbranschen se ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE samt ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE.

STATISTIK

Enligt arbetsmiljöverket är olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så vanliga bland byggarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Fallolyckor utgör den vanligaste allvarliga olyckan, och risken för fallolycka är störst i byggbranschen.

Byggnadsarbetare utgör idag den yrkesgrupp inom bygg, som lider störst risk för allvarligare olycksfall. Andra yrkesgrupper som löper hög risk för allvarlig skada inom byggsektorn är betong- och anläggningsarbetare, golvläggare och målare.

Ungefär hälften av alla arbetsskador är relaterade till materialhantering såsom tunga lyft och transporter. Studier visar att byggmaterial i snitt flyttas fyra gånger inom arbetsplatsen innan det byggs in i konstruktionen. 

Statistiken i kombination med förutsättningarna i ett byggprojekt utgör viktigt underlag för vilka åtgärder man som byggare bör prioritera. Åtgärder såsom skyddsräcken och användning av skyddssele skulle kunna minska risken för fallolycka i ett projekt med arbete på höjd. I ett projekt med många materialleveranser kan en god leveransplanering minska antal förflyttningar inom arbetsplatsen och därmed sänka risken för arbetsskador. Vill du veta mer om hur du kan minimera olyckorna på din byggarbetsplats – kontakta din Woody-rådgivare.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Framgångsfaktorer för säkrare byggarbetsplatser är enligt experter förebyggande arbete och erfarenhetsåterföring. Exempel på förebyggande arbete kan vara riskanalyser och arbetsberedningar för specifika arbetsmoment. Detta har visat sig ge god effekt i såväl stora som mindre projekt. Viktigast av allt är en god säkerhetskultur där arbetsmiljöfrågan får en tydlig plats i det dagliga arbetet. Hur vill du bedriva arbetsmiljöarbetet i ditt nästa byggprojekt?

Kontakta din Woody-rådgivare om du vill ha tips och råd!